Gå med vår

Facebook

grupp!

M e d l e m s k a p

Hej och välkommen att bli medlem i FiatClassic Club. Här kan du enkelt komma i kontakt med likasinnade, få hjälp av våra experter, delta i klubbevent med våra bilar och 4 ggr per år läsa vår fina klubbtidning Fiatelisten.

Allt du behöver göra är att klicka på länken nedan, fylla i dina uppgifter och betala medlemsavgiften, f.n. 300 kr per år för vanlig medlem. Därefter kommer du att få inloggningsuppgifter till vårt medlemsregister där du kan söka efter medlemmar i din närhet eller med samma typ av bil. 

Har du några frågor, kontakta någon i styrelsen, se "kontakt" på hemsidan.

Har du problem att registrera dig så kontakta sekreteraren på mail, eller ring, se fliken kontakt på denna hemsida.


Varmt välkommen i gänget!.


http://fiatclassicclub.mawik.se/


                                                                                                         I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. Fiat Classic Clubs policy beskriver vilka personuppgifter vi lagrar, syftet med lagringen samt när gallring sker. Policyn beskriver också vad du som enskild medlem ska göra för att begära utdrag om vad som finns lagrat om dig och för att rätta felaktigheter som du har upptäckt. Vidare beskrivs vad du ska göra för att få dina uppgifter raderade. 


Följande register med personuppgifter hanteras av Fiat Classic Club.


Medlemsregistret. Här lagras medlemmens namn, adress (även mailadresser), telefonnummer och andra kontaktuppgifter (samt fordonsinnehav). Vidare registreras om medlemmen betalat medlemsavgiften samt om medlemmen har särskild funktion i föreningen (exempelvis som styrelsemedlem). Registret gallras minst årligen, då uppgifter om medlemmar som lämnat föreningen raderas. Syftet med lagringen är att möjliggöra administration av föreningen samt hantera utskick och uppbörd. Uppgifter ur medlemsregistret lämnas inte ut till tredje part. 


Tillfälliga register för sammankomster. Från tid till annan skapar vi register för att hantera anmälningar och deltagande i sammankomster. De uppgifter som lagras är samma som för medlemsregistret eller färre. Senast två år efter sammankomster raderas normalt dessa personuppgifter. I vissa fall finns det historiska skäl att bevara delar av personuppgifterna så länge klubben existerar. Det gäller deltagarlistor och resultatlistor i evenemang av typ rallyn. Det ska i förekommande framgå vid anmälningstillfället att uppgifterna kan komma att sparas av historiska skäl. 


Uppgifter ur tillfälliga register lämnas inte ut till tredje part. Undantag kan förekomma för uppgifter till media vid sammankomster av rally- eller utställningskaraktär. 


Allmänt gäller: 


För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt. 


Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubbens personuppgiftsansvarige. 


Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t.ex medlemslistor och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras. 


Fiat classic club

Fiat Barchetta FCC Sommarträff, Kungälv 2019