Följ oss på

instagram!

Gå med vår

Facebook

grupp!

Äntligen har vi vårens träff program 2022 klart. se även Fiatelisten nr 1 2022 för mer detaljer


Datum Plats                Kontaktperson     Tel


14 Maj     Siljan runt                Mona Karlsson             0705-229936

21 Maj     Mitt skåne rundan   Oskar Axelsson            0709-280019

22 maj     Tjolöholm                Magnus Werner            0702-777856

28 Maj     Grängesberg          Mona Karlsson              0705-229936


5 Juni      Vaggeryd Classic M Johan Ahlberg              0732446432

18 Juni    Norrland. Info kommer Tomas                      0702-234294

                                                     Jan-Erik                   0705-538286

1-3 Juli    Tjöme Norge

3 Juli       Vejbystrand 13-17  Stig Olle Ahlbin              0730-515395


5-7 Aug   Ädelfors. Årsmöte   Se Fiatelisten

26-28 Aug Topolinoträff Tyskland