Fiat Classic Club är en fordonsklubb med cirka 900 medlemmar för dig som gillar klassiska eller blivande klassiska Fiat-modeller, samt fordon konstruerade utifrån en Fiat-modell.


Våra medlemmar åker allt från 1920-talets Fiat 501 till sportvagnar typ 124 Spider, Dino, X1/9, Barchetta och Coupé, samt Abarth. Plus alla folkbilarna förstås: 500, 600, 1100 men även 127, 128, Uno, nya 500 m. fl.
Vi har också medlemmar som av olika skäl inte har någon bil, men som ändå har ett brinnande intresse för Fiat-bilar.
Fiat Classic Club är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF www.mhrf.se). Vi tillämpar MHRF:s Miljöpolicy. Klubben är också stolt medlem i FCA Heritage.

Vi har också en fantastiskt fin tidning, Fiatelisten, som kommer ut med 4 nr per år. 


Welcome to Fiat Classic Club!

Fiat Classic club is a club for everyone who likes classic or future classic Fiats, and cars based on a Fiat. We are more than 1000 members in the club. We drive all kinds of Fiats starting with 501 from the twenties to sport cars like 124 Spider, Dino, X1/9, Barchetta och Coupé. In addition of course people’s cars: 500, 600, 1100 but also 127, 128, Uno, the new 500 etc.
We also have members, who for different reasons do not have any car, but nethertheless have a passionate interest in Fiat cars.
Fiat Classic Club is a member of the federation of Swedish historic vehicle clubs (MHRF www.mhrf.se/english). Our club is also proud member of FCA Heritage.

We also have a great publication with four issues per year, in Swedish.

Gå med i vår

Facebook-grupp!

                            Välkommen till Fiat Classic Club!


                                      


Klubben finns på Facebook: Fiat Classic Club Sweden. Gruppen är direkt kopplad till Fiat Classic Club. Fiat Classic Club har sedan långt tillbaka ett gott samarbete med våra norska Fiat-vänner. Besök gärna deras hemsida:

https://www.norskfiatregister.no/

Klubbtidningen – Fiatelisten

Fiatelisten utkommer 4 gånger per år och är Fiat Classic Clubs klubbtidning.

OBSERVERA ATT du är välkommen att SKRIVA I FIATELISTEN, om du har konstruktiva och artiga inlägg!  Du kan även annonsera i tidningen.

Kontakta redaktören om du vill dela dina tankar med många Fiatvänner! Maila artikeln till magnus.persson.fiat@gmail.com, gärna med artikeln som bilaga i Microsoft Word-format, med bilderna i jpg-format.
Om bilderna tillsammans är på 10 Mb, använd en file transfer tjänst eller posta ett USB minne.
Är du ovan att skriva så ring ansvarig utgivare (se Kontakt)!

Här nedan publiceras ett exempel av våra tidningar:

Här finner du en länk till ett av våra nummer av klubbtidningen Fiatelisten

Fiat Classic Club

1400 Cab