Allmänna villkor


Som användare på www.fiatclassicclub.se skall du vara införstådd med, och ha tagit del av informationen om datalagring och samtycka till att dina personuppgifter, inklusive bilder, foruminlägg och e-post, m.fl., får lagras elektroniskt av Fiat Classic Club i enlighet med GDPR. Du samtycker till att Fiat Classic Club delar personuppgifter med MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) som del av medlemskapet i dessa förbund. Du förstår att uppgifter du publicerar via e-post och/eller sociala medier kommer att behandlas av tredje part och att Fiat Classic Club inte ansvarar för deras behandling av personuppgifter.


Organisationsnummer 832401-8525

Fiat Classic Club
c/o Mona Karlsson
Gärdsjöbo 12

777 93 Söderbärke

www.fiatclassicclub.se

info@fiatclassicclub.se


All elektronisk lagring av personuppgifter i Sverige hanteras under den Europeiska dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).


Dataskyddsförordningen:

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/introduktion-till-gdpr/dataskyddsforordningen-i-fulltext/


Fiat Classic Club vill att du som önskar öppna ett användarkonto på hemsidan (www.fiatclassicclub.se) och därefter bli medlem i föreningen lämnar vissa uppgifter om dig själv till föreningen. Vi vill kunna behandla personuppgifter om dig för att driva föreningen och dess hemsida (www.fiatclassicclub.se). En ideell förening består av sina medlemmar och ett medlemsregister är nödvändigt för att hålla en korrekt förteckning över antal medlemmar, förse MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet) med korrekt statistik över ålder/kön/m.m. på aktiva bilägare, kunna distribuera medlemstidningen, samt att tillhandahålla en komplett upplevelse på föreningens hemsida avseende forum, annonser, evenemang, sociala medier och så vidare som kopplar användaren till dess aktiviteter.


De uppgifter vi avser att samla in och behandla är för medlemmar: namn, ålder, adress, telefonnummer, personnummer, innehav av bil, registreringsnummer samt uppgifter om hur du brukar utöva ditt bilägande och tillbringa din fritid. Och för användarkonton: namn, e-post, innehav av bil, registreringsnummer samt uppgifter om hur du brukar utöva ditt bilägande och tillbringa din fritid.


Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Ett användarkonto krävs för att kunna delta på hemsidan och för medlemskap i föreningen, men övriga uppgifter och inlägg är inte obligatoriska. Du kan själv välja om och vilka av dina uppgifter som ska vara synliga utåt. Endast uppgifter du själv lämnar behandlas och lagras av föreningen. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss inom föreningen och MHRF (Motorhistoriska Riksförbundet).



Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare såsom föreningar och företag inom racing-, bilförsäljnings-, reservdels-, rese-, turist-, hotell och fritidsartikelbranschen.


Du har enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa och/eller begära rättelse. Fiat Classic Club behandlar dock enbart uppgifter som du själv har lagt in, och du har själv tillgång till och ansvar för ditt användarkonto, vilket innebär att du när som helst, och utan kostnad, kan kontrollera och/eller rätta vilka uppgifter som finns om dig i föreningens register.