MHRF är ett förbund som organiserar de flesta historiska fordonsklubbarna i Sverige. Man erbjuder dels en förmånlig försäkring som säkerställer att du får korrekt ersättning vid en skada, men man arbetar också för att vi skall kunna fortsätta med vår hobby och har täta kontakter med myndigheter. 


Som medlem i Fiat Classic Club så är du automatiskt ansluten till MHRF och har rätt att teckna försäkring. Du bidrar även till att MHRF får medel till att jobba för vår hobby politiskt. Fiat Classic Club betalar medlemsavgift till MHRF för alla medlemmar.


Ett axplock ur MHRFs arbete är att:

 • De arbetar för att vi skall kunna importera bilar och reservdelar utan att dessa stoppas vid tullen och bedöms som avfall.
 • De utreder vad vi skall tanka fordonen med när utvecklingen går mot elektriska bilar och etanol.
 • De utreder möjligheter att registreringsbesiktiga ett orenoverat fordon, något som inte går med nuvarande regler.

MHRF-försäkringen – den ledande försäkringen för entusiastbilar

MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och ledande – försäkring för historiska fordon, drivs av Motorhistoriska Riksförbundet i samarbete med Folksam och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.


MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga fordonsförsäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare.

Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäkringsbolag går inga pengar till aktieägare och de olika försäkringsformerna måste stå för sina skadekostnader. Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar därför direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador, och därmed kostnaderna, betyder det premiehöjningar.


Med en MHRF-försäkring stödjer du den fordonshistoriska rörelsen. Inte bara genom att gynna din klubb, utan även Motorhistoriska Riksförbundets arbete. Som rörelsens företrädare bevakar MHRF politiska frågor samt för dialog med myndigheter och organisationer. Arbetet sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.


Vad gör MHRF-försäkringen unik?

 1. MHRF-försäkringen erbjuder fria mil och bara nöjeskörning!
 2. Fasta priser oavsett ålder, kön och var ägaren är skriven i Sverige.
 3. Ingen bonuspåverkan och inga extra avgifter och/eller förhöjda självrisker om man råkar ut för fler än en skada med sitt historiska fordon.
 4. I alla försäkringsomfattningar, förutom lagerförsäkring, ingår utan extra kostnad ett försäkringsskydd för reservdelar till det aktuella fordonet med upp till 1 PBB.
 5. MHRF-försäkringens försäkringsskydd utgår från samlarvärdet utifrån fordonets marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan. Målet är alltid att återställa fordonet – tillsammans med ägaren! Då fordonets skick finns väldokumenterat i bild, med protokoll av en av MHRF utsedd fordonsinspektör, innebär det en extra trygghet att så sker.
 6. Försäkringsskyddet är inflationsskyddat och gäller inom ett beloppsintervall uttryckt i prisbasbelopp (max 100 PBB).
 7. MHRF-försäkringen har egna kunniga och dedikerade skadereglerare på Folksam vilket bidrar till snabb administration och smidig skadehantering.
 8. Bärgningen i helförsäkringen täcker i de flesta fall hemtransport av fordonet. Utöver driftstopp.
 9. MHRF-försäkringen kan erbjuda en korttidsförsäkring för historiska fordon.
 10. Försäkringsalternativ kan erbjudas även för oregistrerade historiska tävlingsfordon såsom formelbilar och banracingmotorcyklar.
 11. Vid resa utanför Sverige ingår hyrbilsförsäkring i helförsäkringen och omfattar ersättning för hyrbil om fordonet inte kan användas på grund av skada.
 12. MHRF-försäkringen erbjuder de lägsta självriskerna på marknaden.
 13. Med en MHRF-försäkring stödjer du den fordonshistoriska rörelsen. Inte bara genom att gynna din klubb, utan även Motorhistoriska Riksförbundets arbete. Som rörelsens företrädare bevakar MHRF politiska frågor samt för dialog med myndigheter och organisationer. Arbetet sammanfattas: För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Läs mer om våra försäkringsalternativ på mhrf.se/forsakring. Där hittar du även villkoren i sin helhet.

Kontakta klubbens försäkringsansvarige om du vill teckna en MHRF-försäkring.

Försäkringsansvarig

Oscar Axelsson

forsakring@fiatclassicclub.se

Tel: 0709-280 019