Följ oss på

instagram!

Gå med vår

Facebook

grupp!

Ordförande

Per Zackrisson

Ordforande@fiatclassicclub.se

Tel: 0705 721100

  


 här för att lägga till din egen text.

Sekreterare / Webredaktör

Johan Ahlberg

sekreterare@fiatclassicclub.se

Tel: 0732 446432

Redaktör Fiatelisten

Magnus Persson

magnus.persson.fiat@gmail.com

0702 651972


Materialförvaltare

Gunnar Zackrisson

Material@fiatclassicclub.se

Tel 070 2914674

Försäkringsansvarig

Uno Karlsson

Tel 0705 177718

Ansvarig Klubbshop

Helena Lönnerstand

helena.m.a@telia.com

Tel 0705 535369

Kassör

Mona Karlsson

Kassor@fiatclassicclub.se

Tel:0705 229936

Klubbmästare

Paul Österberg

Klubbmastare@fiatclassicclub.se

0704 717655

Ansvarig utgivare för klubbtidningen Fiatelisten

Jan Bertilsson

janne.bertilsson@telia.com

Tel 0706 927028

Styrelsesuppleant

Henrik Nauckhoff

Henrik.Nauckhoff@balder.se

Tel 072-5693570

Styrelsesuppleant

Olle Leksell

Olle.leksell@gmail.com

Tel 073-2050565

Fiat classic club