Styrelse samt funktionärer Fiat Classic Club

Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben

Styrelse Fiat Classic Club

Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben

Ordförande

Per Zackrisson

ordforande@fiatclassicclub.se

Tel: 0705-721100

Klubbmästare

Dag Skride

klubbmastare@fiatclassicclub.se

Tel: 0733-330 371

Medlemsadministratör

Per Zackrisson

admin@fiatclassicclub.se

Tel: 0705-721 100

Kassör

Mona Karlsson

kassor@fiatclassicclub.se

Tel: 0705-229 936

Redaktör Fiatelisten

Magnus Persson

redaktor@fiatclassicclub.se

Tel: 0702-651 972

Styrelsesuppleant

Henrik Karlsson

suppleant@fiatclassicclub.se

Tel: 0723-051 178

Sekreterare / Webredaktör

Lars-Ola Forsberg

sekreterare@fiatclassicclub.se

Tel: 0768-240 286

Träffmaterial

Gunnar Zackrisson

material@fiatclassicclub.se

Tel: 0702-914 674

Styrelsesuppleant / Webmaster

Michél Lundbeck

webmaster@fiatclassicclub.se

Tel: 0705-721100

Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben

Funktionärer Fiat Classic Club

Fiat Classic Club - Svenska Fiatklubben

Försäkringsansvarig

Oscar Axelsson

forsakring@fiatclassicclub.se

Tel: 0709-280 019

Klubbshop

Gunnar Tellow

webshop@fiatclassicclub.se

Tel: 0705-300 520

Ansvarig utgivare Fiatelisten

Jan Bertilsson

janne.bertilsson@telia.com

Tel: 0706-927 028